autoproteccio.info

    info@autoproteccio.info

Informació sobre l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció.

El www.autoproteccio.info és un web d’informació sobre autoprotecció davant emergències.

L’autoprotecció és una peça clau per a la protecció civil. És a dir, un component fonamental dins el sistema mitjançant el qual cada país proporciona la protecció i l’assistència per a tota la població davant de qualsevol tipus d’accident o catàstrofe, així com la salvaguarda dels béns i el medi ambient.

El sistema de protecció civil de Catalunya està integrat per: administracions públiques, voluntariat de protecció civil, i pels serveis d’autoprotecció dels establiments afectats. Aquests darrers han de disposar del seu pla d’autoprotecció homologat (segons Decret 30/2015 sobre autoprotecció que deroga l'antic Decret 82/2010).

     
Espai web impulsat per Aula de Millora     

www.aulademillora.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701